Home » Dự án » Lát gỗ , sửa nhà bếp nhà chị An đường Huỳnh Tấn Phát

Lát gỗ , sửa nhà bếp nhà chị An đường Huỳnh Tấn Phát

Thông tin chi tiết dự án sửa chữa nhà

Tên công trình : Lát gỗ , sửa nhà bếp nhà chị An đường Huỳnh Tấn Phát

Tổng quan công trình :Diện tích bếp 15m2

Chủ hộ: Ms.An

Địa chỉ: Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, Quận 7

Số điện thoại:0972175597

Hạng mục sửa chữa:Sơn lại nhà bếp, lát nền bằng gỗ, sửa chữa bếp

Chi phí : 75.000.000 VNĐ

Thời gian : 12 ngày

lat go sua nha bep chi An huynh tan phat 03

 

Lát nền nhà bếp bằng gỗ

lat go sua nha bep chi An huynh tan phat 04

 

Sửa chữa nhà bếp

lat go sua nha bep chi An huynh tan phat

POST_TAGGED_WITH

One Response so far.

  1. M?t s? m?u g?ch lat ho?c tr?i san lam cho h?n lo?n th? giac khi?n khong gian nh? hon nhung m?t s? m?u l?i co tac d?ng ngu?c l?i. G?ch lat hinh kim cuong kh? l?n nay t?o ra cac du?ng cheo cung c?p cho m?t nhin con du?ng dai vi th? can phong c?m th?y r?ng hon so v?i th?c t?. K?t h?p k? thu?t nay v?i mau s?c tuong ph?n nh? nhang c?a mau g?ch lat san cho k?t qu? l?n trong m?t nha b?p nh?.

Leave a Comment